Plan voor buurtcentrum met kleine avondwinkel in pand De Avondmarkt 

Buurtbewoners willen met coöperatie ruimte gaan huren

De Avondmarkt aan De Wittenkade in 2020. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een groep bewoners van de Staatsliedenbuurt wil proberen een centrum voor buurtactiviteiten met avondwinkel te beginnen in het pand van De Avondmarkt. Zij denken aan de oprichting van een coöperatie en crowdfunding. De Avondmarkt aan de Wittenkade sluit eind deze maand omdat eigenaar Hans van Akkeren na 44 jaar met pensioen gaat en geen opvolger kon vinden. 

Het hart van de Staatsliedenbuurt gaat verloren door het verdwijnen van De Avondmarkt, stellen initiatiefnemers Boaz Groenendaal en Menno Grootveld. De Avondmarkt is volgens hen veel meer dan een winkel, het is ook een plek waar bewoners elkaar spontaan tegenkomen en een praatje maken. De meeste Amsterdamse buurten hebben door gentrificatie langzamerhand hun ‘ziel’ verloren, aldus de twee. “Plekken als De Avondmarkt zijn daarom cruciaal om die ‘ziel’ in leven te houden en te revitaliseren.”

Op zaterdag 27 mei was er een bijeenkomst met buurtbewoners in Zaal 100 om te kijken of er voldoende belangstelling en steun is voor de oprichting van een coöperatie die het pand kan gaan huren en zo mogelijk op termijn kopen. Het benodigde geld zou met crowdfunding opgehaald moeten worden. Met de verhuurder is overigens nog geen contact geweest. Het huurbedrag is momenteel niet bekend. 

Het idee is om het pand op een of andere manier als sociaal centrum van de buurt te behouden. Een petitie met die strekking is door 1070 mensen ondertekend. Groenendaal en Grootveld stellen nu voor om een coöperatief centrum te maken, gerund door vrijwilligers. Die coöperatie heeft geen winstoogmerk. 

“Het doel is om de ruimte te beheren en in te richten voor allerlei buurtactiviteiten, van spelletjesavonden tot actievergaderingen, en van reparatiewerkplaats tot adviesburo voor mensen met schulden of andere problemen. Daarnaast zal een deel van de ruimte nog steeds als avondwinkel fungeren, in een iets gewijzigde opzet, deels ook om inkomsten te genereren voor de huur.”