Proef vanaf 18 april met snelle fietsers op rijbaan voor ‘meer rust op het fietspad’

Eerste Constantijn Huygensstraat: vanaf 18 april mogen fietsers ook tussen de auto's op de rijbaan rijden. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De proef met snelle fietsers op rijbaan in Oud-West start over twee weken. Vanaf donderdag 18 april mogen fietsers en e-bikerijders in de Eerste Constantijn Huygensstraat en Bilderdijkstraat zelf kiezen of ze op het fietspad rijden, of tussen de auto’s op de rijbaan.

Met deze pilot in Oud-West wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. Veel fietspaden in West zijn smal en druk. Door de toename van e-bikes zijn de snelheidsverschillen groter geworden, met alle risico’s van dien. 

De opzet is dat verkeersdeelnemers worden ingedeeld op basis van snelheden, in plaats van op voertuigtype. Op het fietspad geldt een adviessnelheid van 20 km/u, op de rijbaan een maximum-snelheid van 30 km/u. Als snelle fietsers, waaronder e-bikes, kiezen voor de rijbaan dan ontlast dit het drukke fietspad en vermindert dit de snelheidsverschillen, zo is het idee. 

“Fietsers hebben tussen de Eerste Helmersstraat en de Jacob van Lennepstraat de keuze om op de rijbaan te rijden met een maximumsnelheid van 30 km/u, of op het fietspad blijven met een adviessnelheid van maximaal 20 km/u”, zo schrijft wethouder Melanie van der Horst (verkeer) in een brief aan de gemeenteraad. De proef is volgens haar bedoeld om van te leren. Bij succes kan er aanvullend onderzoek worden gedaan naar ‘vervolgstappen’. 

Risico’s
De pilot is niet zonder risico. “Het belangrijkste risico is een incident tussen een fietser en auto op de rijbaan”, aldus Van der Horst. “Hiervoor is een escalatieschema opgesteld en is extra monitoring op potentiële incidenten georganiseerd. Een ander risico kan zijn dat weggebruikers niet weten niet hoe ze zich moeten gedragen op de route. Dit wordt ondervangen door duidelijke markering en bebording en communicatie rondom de proef.”

Invoegbewegingen
Brandweer en ambulancediensten hebben aangegeven geen problemen te verwachten met de proef, aldus de wethouder. De politie wijst erop dat de verkeersveiligheid op het fietspaden zal toenemen, maar ook dat de kans bestaat dat de verkeersveiligheid op de rijbaan en bus/trambaan zal afnemen ‘zeker bij de invoegbewegingen van de fietser naar de rijbaan’.

De Fietsersbond Amsterdam had liever een andere plek gezien voor de proef, zo schreef De Westkrant eerder. De wethouder verwacht eind 2024 de resultaten van de proef te presenteren.