PvdD: geen Koningsdag-vuurwerk aan de Sloterplas

Hoogstins2024

De Partij voor de Dieren wil het traditionele vuurwerk aan de Sloterplas op Koningsdag verbieden. Het Amsterdams Oranje Comité organiseert dit spektabel al dertig jaar. Een professioneel bedrijf steekt vuurwerk af dat langs de hele Sloterplas is te zien.
Volgens de Partij voor de Dieren is dit vuurwerk middenin het broedseizoen en zou het verboden moeten worden. Vorig jaar stelde de partij al vragen over vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling en vraagt zich af wat er gaat gebeuren op komende Koningsdag. Voor het feest is namelijk deze week een vergunning aangevraagd bij het Stadsdeel. Volgens wethouder Laurens Ivens is het verbieden van vuurwerk echter geen bevoegdheid van een gemeente. “Het is de provincie die vergunningen verstrekt voor het afsteken van vuurwerk bij evenementen.” Het college heeft er wel bij de provincie op aangedrongen om het beleid rond het verstrekken van vergunningen voor vuurwerk in het broedseizoen te wijzigen.