Reade aan de Overtoom weg, woningbouw of niet? 

Deel van de gevel van Reade aan de Overtoom. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Revalidatiecentrum Reade aan de Overtoom gaat op termijn verhuizen. Het grote gebouw komt dan leeg te staan. Stadsdeel West streeft ernaar om deze plek in Oud-West te behouden voor maatschappelijke functies, mogelijk in combinatie met woningbouw. Het is nog niet duidelijk of dit financieel haalbaar is. 

Onderzoek moet uitwijzen of het complex met zwembad en sportzaal behouden kan blijven, moet worden aangepast of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit staat in de de Verkenningsnota Overtoom – locatie Reade van de gemeente. Mogelijke nieuwe maatschappelijke voorzieningen zijn een kinderopvang, buurtkamer, huisartsenpost, ouder- en kindteam en fysiotherapiepraktijk.

Naar verwachting verhuist Reade na 2027 naar het terrein van ziekenhuis OLVG West. Ook de locatie van Reade aan de Jan van Breemenstraat (De Baarsjes) gaat daarheen, zo is de bedoeling. Op deze manier komen twee grote locaties in West beschikbaar. Op het terrein in de Jan van Breemenstraat komen in ieder geval woningen; het is onderdeel van het nieuwbouwproject Mercatorpark.

De toekomst van het enorme complex aan de Overtoom is nog niet duidelijk. Stichting Reade is zelf eigenaar van de grond, 14.000 vierkante meter. Behoud van maatschappelijke functies is het uitgangspunt, eventueel in combinatie met woningbouw indien beide functies elkaar versterken, zo stelt het dagelijks bestuur van stadsdeel West. 

Om dit te realiseren, zou de gemeente de grond moeten kopen. Niet duidelijk is of deze variant genoeg geld opbrengt voor Reade om de nieuwbouw bij OLVG West te bekostigen. In de verkenningsnota staan ook scenario’s waarbij er sprake is van een ontwikkelaar en de bouw van woningen op een deel van het complex.

DeWestkrant