Rem op dakuitbouw en horeca in deel Bos en Lommer

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De gemeente werkt aan een strenger beleid voor dakuitbouwen, horeca en sportscholen in de Erasmuspark- en Robert Scottbuurt. Dat blijkt uit een advies van het dagelijks bestuur van stadsdeel West over het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor deze twee buurten in Bos en Lommer.

Op beeldbepalende plekken wordt het minder makkelijk om een uitbouw of terras op het dak aan te brengen. Voor een aantal woningen -vooral panden met zowel voor- als achterkant aan de openbare straat— zal dit zelfs worden uitgesloten. 

Horeca krijgt te maken met meer beperkingen. In plaats van een maximaal aantal horecabedrijven voor het gebied wordt de horecabestemming gekoppeld aan de specifieke adressen van de huidige zaken. Voor nieuwe vestigingen moet een planologische procedure worden gevolgd.

De touwtjes worden ook aangehaald voor sportscholen. Om mogelijke overlast door fietsparkeren en geluid te voorkomen, maakt de gemeente het openen van een nieuwe vestiging minder makkelijk. In een aparte planologische procedure zal worden beoordeeld of een nieuwe sportschool wel ruimtelijk inpasbaar is.

De maximale grootte voor winkels aan de Bos en Lommerweg gaat fors omlaag om de vestiging van megawinkels met mogelijke overlast te voorkomen.