Restaurant De Italiaan strijdt voor behoud groene pergola

Het terras van De Italiaan, met rechts de pergola (2020). Foto Richard Mooyman.
Hoogstins2024
De eigenaren van De Italiaan in de Bosboom Toussaintstraat zijn een petitie gestart om hun begroeide pergola ook na 31 oktober te mogen laten staan. In 2020 hadden de eigenaren de pergola neergezet om hun tijdelijke (corona)terras op twee parkeerplaatsen aantrekkelijker te maken met groen. Onder de begroeide pergola was het uitstekend toeven; het leven was er zoet, schreef ik.
De eigenaren stellen dat de gemeente ‘maatwerk beloofde’, maar dat nu ‘door de generieke aanpak, tegen de eigen agenda in, deze groene toevoeging aan de buurt dreigt te verdwijnen’. Zo had de gemeente in het coalitieakkoord 2022-2026 aangegeven ‘daar waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten’. En: “In de 
Agenda Maatregelen Amsterdam Autoluw spreekt de gemeente zelf van de ambitie om het aantal parkeerplaatsen te verminderen en te vervangen voor meer groen. Dit is precies wat wij hebben gerealiseerd zonder kosten voor de gemeente zelf.” Volgens de eigenaren is het nieuwe stukje groen een meerwaarde in de buurt geworden en moet het blijven.
DeWestkrant