Meer ruimte voor de fiets in West

Kruising De Clercqstraat en Bilderdijkstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Fietsers krijgen meer ruimte in West. Volgend jaar wordt een plan uitgewerkt om een zogenoemde ‘fietsring’ aan te leggen over de Bilderdijkstraat en 1e Constantijn Huygensstraat naar de Ceintuurbaan in Zuid. 

Dat staat in de uitvoeringsagenda voor 2019 die het college van B en W heeft gepresenteerd. Hoe die ‘fietsring’ er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De bedoeling is dat fietsers meer ruimte krijgen en sneller en veiliger kunnen fietsen.

Het college wil verder op korte termijn duizend parkeerplekken voor auto’s opheffen in de hele stad. Ook komt er een haalbaarheidsstudie voor het schrappen van nog eens 7000 tot 10.000 parkeerplaatsen tot het jaar 2025.

De lasten voor veel Amsterdammers gaan flink omhoog, zo blijkt uit de nieuwe begroting. De afvalstoffenheffing stijgt met maar liefst 17,7 procent. Dit om de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval kostendekkend te maken. Minima-huishoudens kunnen hiervoor kwijtschelding krijgen. 

Verder stijgt de Onroerendezaakbelasting volgend jaar met twee procent. De toeristenbelasting voor de hele stad gaat omhoog naar zeven procent. De tariefsverhogingen zijn volgens het college onder meer nodig omdat de gemeente minder geld krijgt van de rijksoverheid.