Stadsdeel akkoord met nieuw ontwerp wandelboulevard Nassaukade

Voor Nassaukade 64-119 komt een wandelboulevard. Foto: Patricia Jacob.
Hoogstins2024

Op 20 september heeft het dagelijks bestuur van Stadsdeel West ingestemd met het definitieve ontwerp voor de wandelboulevard aan de Nassaukade. Langs een deel van deze kade wordt nu de Singelgrachtgarage gebouwd. De wandelboulevard aan de Nassaukade ligt tegenover de panden 64 t/m 119.
In het nieuwe ontwerp zal de huidige parkeerstrook langs de Nassaukade  een parkachtige uitstraling krijgen. Er komt onder meer een 400 meter lange groenstrook, plus een parkachtige wandelstrook tussen de kade en de groenstrook. De huidige bomen blijven staan en er komen zes nieuwe bomen. 127 parkeerparkeerplaatsen op straat worden verplaatst naar de ondergrondse parkeergarage.
Het ontwerp is in samenspraak met bewoners, vertegenwoordigd door de Vrienden van de Singelgracht, gemaakt. In eerste instantie ging de gemeente uit van een steenachtige wandelboulevard met weinig tot geen groen, afkomstig uit de in 2003 door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten. De Vrienden van de Singelgracht kwam echter met een nieuw plan waarbij ze aankoersten op een parkachtige uitstraling met veel groen. De gemeente kon zich daarin vinden.
Op 10 mei 2022 is het ontwerp aan de bewoners van de straat gepresenteerd. Naar aanleiding van opmerkingen van bewoners is het ontwerp nog aangepast op enkele details. De Vrienden van de Singelgracht gingen daarin mee.  De uitvoering staat gepland voor 2024. De wandelboulevard langs de Nassaukade is onderdeel van een groter plan om een wandelboulevard aan te leggen langs de hele Singelgracht van het Haarlemmerplein tot aan het Tropenmuseum.