Stadsdeel gaat handhaven bij ‘foute’ dakkapel 

De nieuwe dakkapel in de Eerste Helmersstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een dakkapel in de Eerste Helmersstraat is niet conform de vergunning gebouwd, zo stelt stadsdeel West. Dagelijks bestuurder Thomas Hermans meldt dat er ‘handhavend zal worden opgetreden om de afwijkingen ongedaan te maken’. Dit door een last onder dwangsom op te leggen. 

Een buurtbewoonster trok in mei aan de bel over de bouw van de dakkapel op nummer 132, die te groot zou zijn. Zij probeerde de werkzaamheden te laten stilleggen, maar het stadsdeel vond een bouwstop een te zwaar middel. De werkzaamheden waren al afgerond, en er was geen sprake van een onveilige situatie, aldus Hermans. 

Eerst moest een ‘legalisatieonderzoek’ plaatsvinden, volgens Hermans is dat wettelijk verplicht. De kwestie leidde tot vragen van GroenLinks. In de schriftelijke beantwoording meldt Hermans nu dat dit onderzoek is afgerond en dat de dakkapel op vijf punten niet voldoet aan de vergunning, waaronder de hoogte en de gebruikte dakramen. Op basis hiervan gaat stadsdeel West nu handhavend optreden.