West wil meer handhavers voor evenementen, terrassen en vuurwerk

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil handhavers vaker inzetten voor controles op onder meer evenementen, terrassen, (ver)bouwwerkzaamheden, markten en vuurwerkoverlast. Overlast en hinder die daarmee te maken heeft, moet volgens het dagelijks bestuur volgend jaar ook prioriteit krijgen. 

Meer handhavers moeten op pad in de avond en nachtelijke uren, zo stelt het dagelijks bestuur van West verder in een advies over het actieplan Handhaving Openbare Ruimte 2023 van de centrale stad. Het plan wordt dinsdagavond besproken door de stadsdeelcommissie West. 

In het actieplan staan prioriteiten bij de handhaving in de openbare ruimte. Het aantal operationele handhavers is beperkt: circa 644 in de hele stad, zo staat in het plan. Dus moeten keuzes worden gemaakt. De voorgestelde prioriteiten voor de hele stad -dus ook voor West- zijn ‘overlast personen’, ‘jeugdoverlast’, ‘afval en milieu’, ‘horeca/coffeeshops’ en ‘verkeer’.

Het dagelijks bestuur mist in West echter extra aandacht voor de aanpak van hinder en overlast door evenementen, terrassen, (ver)bouwwerkzaamheden, markten, vuurwerk, objecten in de openbare ruimte (zoals containers, reclameborden en mobiele toiletten) en door ondermijning. 

Voldoende handhavingscapaciteit moet beschikbaar zijn, zo beklemtoont het dagelijks bestuur van West verder in de reactie. “Zonder voldoende capaciteit is het benoemen van prioriteiten niet zinvol, en wordt effectief optreden om de stad leefbaar te houden een nog grotere uitdaging.”

DeWestkrant