Programma met bijna 100 punten voor meer rust in het Westerpark

Drukte in het Westerpark (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Het aantal evenementen (123) in het Westerpark dat jaarlijks een vergunning krijgt, wordt momenteel overschreden, zo schrijft de zogeheten Programmaraad in haar advies aan het stadsdeel over het Westerpark. De balans in het park is zoek. Er zijn te veel binnen- en buitenevenementen. En de druk op het park gaat met de komst van Haven-Stad alleen maar toenemen, zo constateert de raad, die is ingesteld door portefeuillehouder Melanie van der Horst. De Programmaraad heeft zich gebogen over hoe die balans te herstellen en heeft vandaag haar resultaten gepresenteerd.
Het is een lange lijst met 94 punten, met niet alleen advies over buitenevenementen, maar ook over ‘het beperken van overlast, rotzooi, geluid, verkeersstromen, parkeeroverlast en overmatige drukte’, die door binnenevenementen worden veroorzaakt. Rode draad is dat er niet alleen minder evenementen moeten komen, maar dat bij het verlenen van de vergunningen voor de festiviteiten gekeken wordt naar of ze bijvoorbeeld ecologisch verantwoord en divers zijn. Ook wil de programmaraad dat de evenementen ‘spannende en culturele activiteiten’ zijn.
Organisatoren zouden er het ‘Burning Man’ principe op na moeten houden, genoemd naar het bekende festival in de Nevada-woestijn, waarbij de plek wordt achtergelaten zoals die is aangetroffen. Daarnaast wil de Programmaraad om ecologische redenen geen stroom meer uit aggregaten en om de overlast te beperken een verkleining van het aantal opbouw-dagen en zwaar verkeer in het park.
In een reactie zei Melanie van der Horst dat het budget voor ‘parkregie’ wordt verdubbeld. Er komt een nieuwe goed zichtbare parkregisseur die alles in het Westerpark in goede banen leidt en contact houdt met de omwonenden. Een andere belofte is dat op drukke dagen de schoonmaak wordt geïntensiveerd.
De Programmaraad bestaat uit veertien omwonenden, ondernemers en culturele organisaties uit de omgeving van het Westerpark. Voor de totstandkoming van de punten is er gepraat met stadsdeel West en de Westergasfabriek BV. Een laatste belangrijk punt om de druk op het park te verkleinen in het park, is dat er in de nieuwe wijk Haven-Stad voldoende groen komt om te recreëren. De stadsdeelcommissie heeft zich al eerder hier ook al voor uitgesproken. Binnenkort komt er van het stadsdeel een nota over hoe het park meer in balans kan komen.

Hier vind je het hele advies van de programmaraad.
Adviespunten Programmaraad Westerpark