Hotel in het Westerpark

Hoogstins2024

Op een van de mooiste plekken in het Westerpark komt een hotel. Westergasfabriek BV krijgt toestemming om het voormalige stadsdeelkantoor te kopen en om te vormen tot hotel. De koopsom bedraagt bijna zes miljoen euro.

Aan alle voorwaarden voor de vestiging van een hotel zijn voldaan, zo staat in stukken van stadsdeel West. Zo is er volgens het stadsdeel overeenstemming bereikt over het vertrek van de huidige huurders, waaronder Impact Hub Amsterdam en Pand020 die werkplekken bieden aan ondernemers.

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste toeristen en congresgangers zich aan de hotelbalie kunnen melden. Het hotel zal volgens de gemeente circa 40 extra arbeidsplaatsen opleveren. De naastgelegen villa is ook onderdeel van de transactie, maar houdt een kantoorbestemming.

Westergasfabriek BV moet voor de panden ook eenmalig bijna drie miljoen euro erfpacht betalen, plus jaarlijks 69.000 euro.

 

DeWestkrant