Stadsdeel wil 3D zebrapad

Jeroen van Berkel op het 3D zebrapad (foto: stadsdeel West)
Hoogstins2024

Het stadsdeel heeft op het Balboaplein in De Baarsjes een 3D zebrabpad aangelegd. Het is een idee uit IJsland. Het pad is zo geschilderd, dat het lijkt op een obstakel. Hierdoor zouden automobilisten eerder stoppen voor een zebra dan bij een exemplaar dat ‘plat’ is geschilderd, in 2D.

Het was eerst de bedoeling dat het zebrapad op de Witte de Withstraat zou komen, maar bestuurder Jeroen van Berkel heeft de Centrale Commissie Verkeer van de gemeente die erover gaat, nog niet ‘om’. Ter demonstratie is nu het pad op het Balboaplein gemaakt.

,,Op deze manier hoop ik de leden van de Centrale Verkeerscommissie en van de werkgroep Blackspots te overtuigen dat het een heel goed idee is om dit zebrapad als snelheidsremmende maatregel neer te leggen op de Witte de Withstraat”, zegt Van Berkel.

Vooralsnog zijn die leden niet overtuigd, omdat ze denken dat een 3D zebrapad juist gevaar oplevert omdat automobilisten op de rem gaan staan. Van Berkel is er juist zeker van dat bestuurders afremmen als ze in de verte een dergelijk obstakel zien opdoemen.

Hij gelooft dat de oversteekplaats juist goed is te zien van een afstandje. Het idee voor het zebrapad werd vorig jaar ingediend via de Stem van West door kunstenaar Bert Wouters. De stadsdeelcommissie vond het toen een prima plan. Maar moet het stadsdeel anderen er dus nog van overtuigen.

DeWestkrant