Stadsdeel wil met iedereen praten over Het Vieze Westen

Hoogstins2024

Stadsdeel West is het meest vervuilde stadsdeel en wil zo snel mogelijk van die twijfelachtige eer af, zo meldt het stadsdeel in een persbericht. Daarom gaat bestuurder Jeroen van Berkel onder de noemer Vuilnisvrij West de komende maanden in de buurten rondetafelgesprekken voeren met bewoners, containeradoptanten, ondernemers, scholen, vuilnismannen, reinigers en handhavers. Zo hoopt Van Berkel te komen tot slimme oplossingen voor een schonere buurt.
Hij is daarbij niet op zoek naar het Ei van Columbus. “Zo kunnen we per wijk bekijken wat er nodig is om het afvalprobleem op te lossen. Voor de ene buurt is dat het plaatsen van een extra container, voor een andere buurt is het misschien zinvoller om op een andere tijd te vegen.”
Driekwart van de bewoners van West geeft zijn buurt een onvoldoende wat betreft de hygiëne op straat. Daarom wil de stadsdeelcommissie dat het Dagelijks Bestuur van het terugdringen van afval prioriteit maakt.

DeWestkrant