West Begroot 2021 – Column Jeroen van Berkel, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Al voor het derde jaar op rij mogen bewoners van stadsdeel West straks bepalen hoe ze drie ton van de begroting verdelen. En de plannen mogen ze wederom zelf bedenken en indienen. Maar dit jaar doen we het net even iets anders. De drie thema’s zijn verbreed, en de creatieve ideeën die vanaf 22 juni weer kunnen worden ingestuurd moeten dit keer passen binnen de thema’s Kunst&Cultuur, Groen&Duurzaam en Minder Arm&Eenzaam.

Meer thema’s dus, waar veel in past. Dat vinden we belangrijk, omdat de coronacrisis op allerlei fronten hard heeft toegeslagen: de culturele sector, ondernemers en zzp’ers hebben het moeilijk en veel mensen hebben zich eenzaam gevoeld door de beperkingen van de afgelopen maanden.

Wel heb ik gezien dat de crisis ook heeft geleid tot mooie initiatieven. Mensen blijken in sombere en onzekere tijden als deze gelukkig veerkrachtig en bedenken creatieve oplossingen om het tij te keren. Daar komt bij dat veel Amsterdammers anders naar hun stad zijn gaan kijken. De meesten van ons hebben veelal bij toeval nieuwe plekken ontdekt om tot rust te komen of om te sporten en hebben misschien nagedacht over wat we nog missen in de stad en welke mogelijkheden de openbare ruimte biedt om dingen in te ontwikkelen die ons als bewoners blij maken.

Ik heb dus goede hoop dat er dit jaar een hausse aan prachtige voorstellen binnenkomt. Die mogen bewoners zelf uitvoeren, maar dat kan ook door de gemeente of een andere organisatie gebeuren. Nieuw is ook dat we niet voorafgaand aan de stemronde een selectie maken van dertig plannen: alle plannen die uitvoerbaar zijn en in 2021 echt gerealiseerd kunnen worden, maken kans. Dus dien vooral een plan in voor 27 juli op westbegroot.amsterdam.nl. Als het plan 50 likes krijgt, en de haalbaarheidstoets heeft doorstaan, dan gaat het mee in de stemronde die plaatsvindt in november. Ik wens iedereen veel inspiratie en succes!

DeWestkrant