West onderzoekt: denk mee over de ontwikkelingen in uw buurt

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewoners uit West zijn zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt. Het stadsdeel wil graag weten wat beter kan, bijvoorbeeld bij West Begroot en de Stem van West.

Wat is er nodig om het eigenaarschap en zeggenschap van bewoners te vergroten? Hoe kan het stadsdeel de mogelijkheden en initiatieven beter onder de aandacht brengen?

West onderzoekt
Door middel van een online onderzoek wil het stadsdeel weten waar u als bewoner over wil meepraten en hoe u dat wilt doen. Hoe kunnen de mogelijkheden en projecten zoals West Begroot en de Stem van West beter onder de aandacht gebracht worden? Waar zou u meer invloed op willen hebben en waar zou u zelf mee aan de slag willen gaan?

Draai aan de knoppen, doe mee
Wat zou u doen en waar zet u op in als u aan de knoppen kunt zitten? In het onderzoek krijgt u wel dezelfde beperkingen mee: niet alles kan en elke keuze heeft een effect op de kosten. Daarnaast is er ruimte om uw advies toe te lichten en ervaringen te delen.
Het stadsdeel is erg benieuwd: wat u zou doen als u het voor het zeggen zou hebben?
Wilt u meedoen? Het onderzoek vindt u hier. Het duurt ongeveer 10-15 minuten.

En dan?
Op basis van uw feedback gaat het stadsdeel na hoe bewoners beter betrokken kunnen worden en het participatieproces verbeterd kan worden. De uitkomsten van het onderzoek worden aangeboden aan de bestuurder en het managementteam van stadsdeel West.

Het stadsdeel koppelt de uitslagen terug via de website, de nieuwsbrief en Facebookpagina van Stadsdeel West en ook via de Westkrant. Ook kunt op de laatste pagina van het online onderzoek aangeven op de hoogte te willen worden gehouden van de bevindingen.