Start onderhoud Sloterpark-Oost

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De gemeente gaat beginnen met het aanpakken van de bomen van het Sloterpark-Oost, aan de oostzijde van de Sloterplas. Het Algemeen Bestuur van stadsdeel West heeft unaniem ingestemd met de onderhoudsplannen. Volgens de gemeente na ‘een uitgebreide inspraakprocedure en aanvullend overleg’, aldus een persbericht.

De bosvakken daar zijn dringend toe aan onderhoud, omdat ze instabiel zijn en ‘minder aantrekkelijk’. Er bestaat een risico op afbrekende takken en omvallende bomen. Bij het onderhoud moeten de levensvatbare bomen behouden blijven.

Buurtbewoners protesteerden tegen het kappen van bomen in het park met spandoeken. Die hangen er nog, ondanks dat het onderhoud gewoon doorgaat. Volgens de gemeente zullen de bewoners nauw betrokken blijven bij de voortgang van de herinrichting van het park.

DeWestkrant