Tijdklok houdt dievengilde buiten

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Geen nep-tv’s maar onder andere tijdklokschakelaars hebben het aantal inbraken in een aantal buurten van Bos en Lommer met bijna de helft teruggedrongen. De politie telde in 2016 45 procent minder inbraken dan in het jaar ervoor in de Trompbuurt, Erasmusbuurt, Gulden Wincelbuurt en Landlust Zuid. Dat staat in een memo van stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester aan het Algemeen Bestuur.

Het stadsdeel trok vorig jaar 150.000 euro uit voor inbraakpreventie. In eerste instantie wilde de PvdA in het stadsdeel 1000 fake televisietoestellen uitdelen aan bewoners. Deze kastjes zouden bij dieven de indruk wekken dat bewoners thuis zijn. In Nieuw-West hadden deze hun nut al bewezen; het aantal inbraken was hier flink teruggedrongen. In plaats van de fake televisietoestellen stelde stadsdeel West 350 tijdklokschakelaars beschikbaar. Hiermee gaan lichten op bepaalde tijden aan- en uit, wat ook de indruk wekt dat er iemand thuis is.

Het stadsdeel heeft bovendien 300 huizen voorzien van beter hang- en sluitwerk, voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en is de deuren langs geweest om voorlichting te geven. Een andere maatregel was het oprichten van WhatsApp-groepen voor de betreffende buurten.