Zomergasten – Column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder Stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Ze zijn chocoladebruin van boven en wit van onderen en van hun soort zijn ze de kleinste met een lengte van nog geen 15 centimeter. Vogelaars herkennen in deze beschrijving de oeverzwaluw, een zeldzame kolonievogel. Het zijn zomergasten, overgevlogen uit Afrika, waar ze de winter doorbrengen. Ze maken hun nesten het liefst bij veel zoet water, waar het makkelijk insecten vangen is om de jongen mee te voederen. Stadsdeel West blijkt te beschikken over een fijne broedplaats, want onlangs heeft een kolonie oeverzwaluwen zijn intrek genomen in de steigerwand van het Stenen Hoofd. Met dit weer is dat normaal gesproken een goede plek om een duik te nemen, maar broedende vogels mogen we niet storen, dus de aanvliegroutes naar de nesten moeten vrij blijven. Dat verklaart de hekken die daar de komende weken nog staan, totdat de jongen zijn uitgevlogen. Volgens onze experts zijn de al eieren uitgekomen. De jongen blijven twintig tot vierentwintig dagen op het nest. Het kan zijn dat er nog een tweede leg komt, maar dan hoeft er maar een klein deel van het hek te blijven staan, zeggen de stadsecologen, die de kolonie nauwlettend in de gaten houden. De oeverzwaluw is niet trouw aan zijn broedplaats, dus of ze volgend jaar terugkomen is zeer de vraag. De vogels zijn niet de enige bezienswaardigheid op het Stenen Hoofd, een van de laatste rafelrandjes van de stad, een ruig stuk dat ecologisch wordt beheerd. Er huist daar ook een zeer zeldzame plant: de zandwolfsmelk. Deze plant wordt sinds 2017 beschermd en in Noord-Holland is het Stenen Hoofd de enige plek waar hij nog voorkomt. De plant, die met uitsterven wordt bedreigd door bemesting, wordt vijftien tot dertig centimeter hoog en heeft blauwgroene dikvlezige bladeren. Om deze plant te behouden is er ook wat terrein afgezet, zodat hij zich kan uitzaaien en wellicht in aantal kan toenemen. Soms moet de mens even wijken voor de natuur. Omdat we zuinig moeten zijn op de soorten die nog bestaan. Dat is niet alleen omdat stadsdeel West de biodiversiteit wil bevorderen, maar ook omdat we simpelweg wettelijk verplicht zijn om deze planten en vogels te beschermen. Dus houdt ondanks de tropische temperaturen het hoofd koel: de hekken staan er niet om jullie zwemplezier te bederven. Geniet vooral van dit unieke stuk Amsterdam en doe een drankje bij Paaseiland, terwijl de oeverzwaluwen af en aan vliegen.

DeWestkrant