Wat te doen met het Domelaplantsoen?

Over het Domela Nieuwenhuisplantsoen wordt al jaren gediscussieerd (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De bestuurders van stadsdeel West gaan vanavond in gesprek met bewoners over ontwikkelvarianten voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Dit is een parkje vlakbij het spoorwegviaduct dat toegang geeft tot de Spaarndammerbuurt. Al jaren is er een discussie over het plantsoen, waar ooit een katholieke kerk stond. Een groep bewoners onderhoudt het plantsoen, in afwachting van een uitspraak over de definitieve bestemming.

De vraag is of er huizen, een hotel, bedrijfsverzamelgebouw of park moet komen op deze plek. De bewoners hebben bovendien een eigen plan ingediend voor een bestemming voor het park. Daarbij blijft het 100 procent groen en onderhouden bewoners het plantsoen grotendeels zelf.

Verder zijn er nog varianten mogelijk met een horeca-paviljoen of opknappen van het plantsoen door de gemeente. Gek genoeg blijkt de horeca-optie voor de gemeente duurder (€ 650.000) uit te pakken dan het plantsoen door bewoners laten onderhouden (€ 18.500).

Met de woonvariant komt de gemeente er waarschijnlijk financieel het beste vanaf. Bouwen in het plantsoen kan € 1,4 tot € 2,5 miljoen euro opleveren. Als positief punt aan deze laatste variant schrijft stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester in een memo dat hiervoor waarschijnlijk meer draagvlak in de buurt voor is, dan voor een bedrijvengebouw of hotel.

Na de consultatie van de bewoners zullen de varianten besproken worden in de bestuurscommissie. Op basis van de uitkomst daarvan brengt het stadsdeel een advies uit aan de gemeenteraad, die hier uiteindelijk een beslissing over neemt.

Hier vind je alle documenten over het Domelaplantsoen. De vergadering is om 19.00 uur in de naastgelegen Elisabeth Paulusschool.