‘Vaart maken met vergroenen Witte de Withplein’

Het Witte de Withplein in De Baarsjes. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het Witte de Withplein moet alsnog snel worden vergroend, vindt GroenLinks in West. De partij wil 17 januari in de stadsdeelcommissie bespreken hoe de impasse rond de groenplannen kan worden doorbroken.

Het plein in De Baarsjes bestaat vooral uit steen: 9500 stoeptegels en een boom die groeit in een kunstwerk van metaal, zo stelden de buurtbewoners die in 2020 het initiatief namen om het plein te vergroenen.

De plannen zijn hoofdzakelijk gestrand vanwege belemmeringen in verband met de auteurswet rondom het kunstwerk, zo stelt GroenLinks. Het idee van een grote ‘levensboom’ zoals kunstenaar Hans van Houwelingen voor zich zag, lijkt volgens de partij ver te zoeken. “Het is een rommel van fietsen en bestelbusjes rondom het kunstwerk. De boom maakt een verpieterde indruk door vermoedelijk de ongezonde droge/stenige situatie.”

Bewoners hebben een nieuwe schets gemaakt die ‘een win-win voor iedereen’ zou opleveren. “We voeren graag de discussie of de veranderende wereld en het overgrote klimaatprobleem met dringende noodzaak tot klimaatadaptatie niet ruimte kan en moet maken in de gemaakte afspraken met de kunstenaar.”