Zó kan Slotervaart een bloemen- en bijenparadijs worden

Foto: Joost van der Meer
Hoogstins2024

Het vergroeningsplan ‘Wilde bloemen, blije bijen’ in Slotervaart wordt nu uitgevoerd. Bewoners kunnen meehelpen.

Buurtbewoner Joost won vorig jaar buurtbudget voor zijn plan ‘Wilde bloemen, blije bijen’ in Slotervaart. Het leek hem mooi als op verschillende plekken in die wijk wilde bloemenveldjes zouden komen, zodat bijen, hommels, vlinders en andere insecten weer een plek zouden krijgen in de stad. Er zijn in Slotervaart nog veel stukken gemeentegrond waar slechts gras groeit. Joost wilde die plekken gebruiken voor zijn plan.

Bloemenvelden
Sinds dit jaar wordt hij bij de uitvoering van zijn plan geholpen door Buro Regen & Water, een organisatie uit De Baarsjes die onder meer de gemeente en projectontwikkelaars helpt bij het klimaatbestendig (her)inrichten van de bebouwde omgeving. Met het toegekende buurtbudget zullen er op ongeveer tien tot vijftien plekken in Slotervaart wilde bloemenvelden worden ingezaaid. In totaal komt er dan maar liefst zo’n 725 vierkante meter aan bloemenvelden bij. Stel je voor hoeveel bijen, hommels, vlinders en andere insecten daar blij van zouden worden!

Bloemencorridor
‘Wilde bloemen, blije bijen’ sluit mooi aan op het buurtbudgetproject ‘Wilde bloemen in Geuzenveld-Slotermeer’, dat in 2021 is uitgevoerd. Door nu ook wilde bloemenvelden in Slotervaart in te zaaien, ontstaat een bloemencorridor door stadsdeel Nieuw-West heen. Wilde bloemen zijn goed voor bestuivers als bijen en vlinders. Op die manier draagt dit project bij aan het versterken van de totale biodiversiteit van Nieuw-West.

Plekken aandragen, stemmen
Bij het plan van Joost hoort een site, die onlangs is gelanceerd. Op de site van ‘Wilde bloemen, blije bijen’ kunnen bewoners aangeven welke plek geschikt is voor het planten van wilde bloemen. Kunnen ze geen geschikte plek aandragen, dan kunnen ze stemmen op een plek die andere bewoners hebben aangedragen. Vervolgens zal na bodemonderzoek worden bekeken welke plekken het meest geschikt zijn. Daarna zullen de bloemenvelden worden aangelegd door de gemeente, Buro Regen & Water, en betrokken buurtbewoners.

DeWestkrant