Van afval naar oogst – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Het is een goed bewaard geheim in Bos en Lommer, de collectieve tuin van I Can Change The World With My Two Hands. Daar wordt door vrijwilligers al tien jaar gewerkt aan vergroening en duurzaamheid van de buurt. De 1200 vierkante meter binnentuin tussen de Jasper Leijnsenstraat en de Rijpgracht laat zien wat er allemaal kan met lokale voedselproductie, composteren en de opvang van regenwater. Het nieuwste project is groente-, fruit- en tuinafval composteren voor de buurtbewoners. Meer dan honderd huishoudens doen mee en brengen sinds een half jaar wekelijks hun afval. Dat gaat in grote vrijwel geurloze bakken, waaraan je een slinger kunt geven, zodat het proces snel op gang komt. Na vier tot zes weken is er al kwalitatief hoogwaardige compost. Dat moet dan nog een paar weken op een grote hoop, zodat het bodemleven erbij kan komen om het verder te verrijken. De compost wordt vervolgens gebruikt voor de tuinen. Een geweldig project, waar stadsdeel West graag aan bijdraagt. Kunstenaar en trendonderzoeker Natascha Hagenbeek begon in haar buurt met ‘community gardening’ nadat ze iets dergelijks had gezien in New York. De tuintjes zijn populair, dus er is een wachtlijst. Maar voor mensen die niet kunnen wachten zijn er workshops waar ze kunnen leren hoe je kunt ‘tuinieren’ op je balkon of gewoon in de vensterbank. Dat is door de beperkende maatregelen even niet mogelijk, maar het buurtproject met het gft-afval was tijdens de coronacrisis een groot succes: tussen juni en december 2020 werd er maar liefst 1500 kilo gft ingezameld. Afval en Grondstoffen leverde de benodigde materialen. Het experiment met gft-afval zorgt ervoor dat ook mensen die eigenlijk weinig hebben met tuinieren worden betrokken bij het groenproject. Zo ontstaat er niet alleen meer sociale cohesie, maar ook meer bewustwording over duurzaamheid. Van groene oases als deze kunnen we er in een stad niet genoeg hebben. Het mooie nieuws is dat dit goede voorbeeld van duurzaamheid in West gevolg krijgt in de rest van Amsterdam: I Can Change gaat samenwerken met de Gezonde Stad om het gft-project ook op andere plekken van de grond te krijgen. Dit is het soort cadeautjes voor de stad waar we trots op mogen zijn.

DeWestkrant