Verkeershinder door werk aan N200

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De werkzaamheden aan de N200 gaan binnenkort serieuze verkeershinder opleveren. Vanaf 1 oktober is er op een deel van de Haarlemmerweg tussen Amsterdam en Halfweg slechts één rijstrook per richting beschikbaar. In de laatste drie weekenden van september zijn er ook al minder rijstroken beschikbaar.

De Haarlemmerweg tussen de Admiraal de Ruijterweg en Halfweg gaat volledig op de schop. Binnen Amsterdam wordt de N200 een stadsstraat met een maximum-snelheid van 50 km/u, bomen in de binnenberm en nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

Het project is al vorig jaar gestart met het kappen van bomen en de aanleg van nieuwe elektrakabels waarbij delen van het fietspad werden afgesloten. Automobilisten krijgen binnenkort dus ook te maken met langdurige hinder en extra reistijd. De verwachting is dat alle rijstroken uiterlijk 1 december 2019 weer in gebruik zijn.  

Het project wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie KWS-Van Hattum en Blankevoort. Die is onder meer geselecteerd vanwege slimme maatregelen om de verkeershinder te beperken, aldus het projectbureau N200. 

Vanavond (maandag 3 september) is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden tussen 19.00 en 21.00 uur. Plaats: Amsterdamse Hockeyclub (AMHC) Westerpark, Sportpark Spieringhorn 5.