Vijf miljoen voor groene entree Westerpark

De parkeerplaats naast de ING-toren in 2016. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente heeft een kleine vijf miljoen euro uitgetrokken voor een groene entree van het Westerpark naast de voormalige ING-toren. Ontwikkelaar Pinnacle wilde op het parkeerterrein langs de Haarlemmerweg een flat met 128 appartementen bouwen, maar dat stuitte op fel verzet van omwonenden en volkstuinders. 

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde uiteindelijk het plan van actiecomité Westerpark Groen om op deze plek geen flat toe te staan, maar een groene toegang te maken voor het Westerpark. Het betekende een forse tegenslag voor ontwikkelaar Pinnacle, waarvan Prins Bernhard jr. mede-eigenaar is.

Voor de groene toegang heeft de gemeente nu 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dit bedrag wordt het terrein verworven, ingericht en de proceskosten betaald. Opmerkelijk is dat Pinnacle de bouw van de toren formeel gezien toch had kunnen doorzetten. In de tekst van het amendement om die bouw te voorkomen stond een fout waardoor het project juist wèl mogelijk werd. 

Gemeente en ontwikkelaar zijn vervolgens in gesprek gegaan om te komen tot een minnelijke schikking. In maart besloten zowel actiecomité Westerpark Groen als projectontwikkelaar Pinnacle af te zien van verdere procedures. Dit resulteerde in een akkoord, waarbij het parkeerterrein niet wordt bebouwd maar groen wordt.

De transformatie van de voormalige ING-toren en het naastgelegen bankcomplex tot woningen gaat wel gewoon door.