Voetganger of fietser, wie is de baas in Westerpark?

Bord met verkeersregels in het park. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West moet snel een beter besluit nemen over voetgangers, fietsers en scooters in het Westerpark. Het park is nu voetgangersgebied, waarbij fietsen zijn toegestaan en scooters verboden. De rechter heeft dit besluit vernietigd na bezwaren van de Fietsersbond, die vindt dat fietsers recht hebben op een betere positie.

De kwestie draait in feite om wie de ‘baas’ is in het Westerpark. Nu is dat in principe de voetganger. De fietser is te gast, terwijl door het park wel het Plusnet Fiets loopt dat fietsers een vrije doorstroming moet garanderen. Volgens de Fietsersbond rijden fietsers echter formeel in voetgangersgebied. Bij een aanrijding met een wandelaar zou een fietser ook juridisch zwakker staan. 

De rechter geeft de Fietsersbond gelijk: de belangen van fietsers zijn onvoldoende afgewogen. De overwinning zorgt voor gemengde gevoelens bij de Fietsersbond Amsterdam. De voetgangerszone is bedoeld om snorfietsers te weren en daar valt veel voor te zeggen, zo stelt de bond in een reactie. “Maar wat ons betreft worden desondanks fietspaden niet bestempeld als voetpad.”

Scooters

De uitspraak betekent niet dat scooters nu tijdelijk vrij door het park kunnen rijden, zo verzekert het stadsdeel. “De verkeersborden blijven staan en er wordt gehandhaafd. Voor 8 oktober komt het stadsdeel met een nieuw besluit, waarin de juridische belangen van de fietsers beter zijn geborgd, zoals door de rechtbank is opgedragen.”

Stadsdeel West gaat zich nu in samenspraak met de centrale stad buigen over de uitspraak. Dit om te bezien of er ook gevolgen zijn voor voetgangersgebieden in andere Amsterdamse parken.