Visie: verbinding over het IJ via Stenen Hoofd of Haparandadam

Uitzicht op West vanuit de Adam Toren (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De ‘Binnenring’ van Amsterdam moet aan de westkant van Amsterdam gesloten worden via Het Stenen Hoofd of de Haparandadam, zo blijkt uit een visie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De visie heet ‘Genereus Verbonden naar een grootstedelijke samenhang’ en laat twee manieren zien waarop de binnenring gesloten kan worden, maar laat nog in het midden of dat met een brug of tunnel moet worden. Het rapport spreekt van een ‘hoogwaardige verbinding’, een vaste verbinding in de vorm van een permanente brug of permanente tunnel.
Met de binnenring wordt de ring rond het centrum bedoeld. De gemeente legt hier rode fietsstraten aan, waar de auto te gast is. De ring moet de belangrijke verbindingsroute worden voor fietsers en openbaar vervoer. De route loopt vanaf het Haarlemmerplein via de Marnixstraat en Stadhouderskade naar de Czaar Peterstraat.
Twee bruggen of tunnels onder of over het IJ zouden deze ring moeten sluiten aan de oost- en westkant van de stad. De verbinding in West zou met het Tolhuiskanaal of de NDSM-werf zijn. Hoe die verbinding eruit komt te zien en waar die precies in West aan land komt, daarnaar zou onderzoek moeten komen.
Het rapport is het product van een commissie die is ingesteld na de impasse die ontstond nadat het Rijk de plannen voor een brug over het IJ vanaf het Java-eiland van de gemeente afschoot. Het Rijk en de maritieme wereld achtten een dergelijke brug gevaarlijk. De commissie stelt nu dat het niet de vraag moet zijn of er een brug over het IJ moet komen, maar dat er een ‘hoogwaardige verbinding’ moet komen. In het rapport staan een aantal varianten van bruggen en tunnels.

De variant van de IJ-oever verbinding via de Haparandadam

De variant op de IJ-oeververbinging via Het Stenen Hoofd

(bron: Visie Genereus verbonden naar een Grootstedelijke Samenhang)