Kans voor brug naar Noord

Ontwerp voor nieuwe Magere Brug van West naar Noord. Illustratie Xoomlab.
Hoogstins2024

De bouw van een fietsbrug tussen West en Noord is een flinke stap dichterbij gekomen. Het college van B en W wil twee bruggen over het IJ voor langzaam verkeer realiseren. De Stenen Hoofdbrug bij de Silodam in West en de Javabrug op het Java-eiland worden als meest kansrijk genoemd.

De ponten worden steeds drukker door de groei van het aantal inwoners, werkers en voorzieningen. Het pontveersysteem moet worden verbeterd, maar op lange termijn wil Amsterdam ook toe naar brugverbindingen. Uit een analyse van een onderzoekbureau blijkt dat bruggen ook een impuls geven aan woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen.

Burgers en ondernemers bedachten eerder 77 projecten en oplossingen om de verbindingen tussen Noord en de rest van de stad te verbeteren, daartoe uitgedaagd door de gemeente. Volgens de verantwoordelijke wethouders Pieter Litjes en Eric van der Burg is nu de tijd aangebroken om de meest kansrijke oplossingen verder te onderzoeken.

Ophaalbrug

De kosten van De Stenen Hoofdbrug worden geschat op tussen de 65 en 110 miljoen euro, afhankelijk van de grootte van het brugdek dat beweegbaar is. Xoomlab ontwierp een nieuwe Magere Brug voor deze plek, die de grootste ophaalbrug ter wereld zou worden. Alleen voor grote cruiseschepen zou de brug omhoog moeten.

Fietstunnel

Het komende jaar worden ook nog alternatieven voor de bruggen bekeken, zoals de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels en een extra metrostation Sixhaven. Besluitvorming is voorzien in 2017. De bouw van de nieuwe bruggen zou dan kunnen plaatsvinden tussen het jaar 2020 en 2025.