’Voorrang buurt bij nieuwbouw’

Het terrein waar 100 tot 150 woningen moeten komen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewoners van de Spaarndammerbuurt die een corporatiewoning achterlaten, moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen op de Brediuslocatie. Met dat uitgangspunt komt het dagelijks bestuur van stadsdeel West tegemoet aan kritiek van omwonenden.

Op een stuk grond tussen het Brediusbad, Zaanstraat en het spoor komen 100 tot 150 nieuwbouwwoningen, voornamelijk in het middensegment koop- en huur. Uitgangspunt is dat het plan leidt tot een meer ’gemengde’ Spaarndammerbuurt, waar 72 procent van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen.

De buurt mocht meepraten over de invulling van het bouwplan, maar dat kon niet voorkomen dat een deel van de buurt zich ertegen keerde. De inspraak werd betiteld als ’schijndemocratie’. Volgens de Bewonersgroep Spaarndammerbuurt worden de woningen te duur, terwijl er vooral behoefte zou zijn aan betaalbare sociale huurwoningen voor de buurt.

De ambitie is nu uitdrukkelijk gericht op ’doorstroming in de buurt’. Uitgangspunt is dat de mogelijkheden van doorstroming van bewoners die in de buurt een corporatiewoning achterlaten ’zo optimaal mogelijk’ worden gemaakt. Daarmee zouden ook buurtbewoners kunnen profiteren van de nieuwbouw, en komen er ook corporatiewoningen in de buurt beschikbaar.

De voorrang voor buurtbewoners moet nog wel formeel worden geregeld. Als mogelijkheid wordt genoemd een voorwaarde in de tender voor het bouwproject -waarop ontwikkelaars kunnen inschrijven- en/of het erfpachtcontract. De plannen komen vanavond aan de orde in een vergadering van de bestuurscommissie West.

DeWestkrant