Vragen PvdA over verbod bierfiets in West

Bierfietsen in de Spaarndammerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Pvda-raadslid Dennis Boutkan heeft het college vragen gesteld over de toename van het aantal bierfietsen in West. Hij constateert dat na het verbod in Centrum en Oost, het aantal in West juist toeneemt. Vooral het openbare voetgangersgebied op de kade van de Westerdoksdijk en het parkje voor de Houthavens wordt gebruikt als op- en afstapplaats. ,,Gedurende bepaalde dagen staan hier tussen de 10 en 12 bierfietsen op de stoep wachtend op klanten”, zo weet Boutkan uit ‘signalen die de PvdA bereiken’.
Bij stadsdeel West zouden over de honderd klachten zijn binnengekomen over bierfietsen. Boutkan vraagt zich af of dit hoge aantal klachten geen aanleiding kan zijn om ook in West een verbod uit te vaardigen. Hij is van mening dat het voertuig de verkeersveiligheid in gevaar brengt en de openbare ruimte gebruikt voor commerciële doeleinden.