Vrijplaats Ruigoord in haven kan weer toekomstplannen maken

Nieuwe, veiligere festivallocatie en beperkingen voor gebruik kerkje

Het kerkje van Ruigoord. Activiteiten blijven toegestaan, maar met minder bezoekers. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het kunstenaarsdorp Ruigoord mag de komende 25 jaar blijven, ingeklemd tussen de opslagtanks en oprukkende bedrijven in het Westelijk Havengebied. Het aantal ateliers mag worden uitgebreid, maar het iconische kerkje mag minder vaak worden gebruikt en door minder bezoekers vanwege veiligheidsbeperkingen. 

Aan de onzekerheid voor de roemruchte vrijplaats diep in het havengebied is nu een einde gekomen. Het college van B en W heeft ingestemd met het toekomstplan dat met Ruigoord, het Havenbedrijf en de provincie Noord-Holland tot stand is gekomen. Activiteiten voor de energietransitie in het industriegebied rondom kunnen ook verder worden ontwikkeld.

Ruigoord heeft te maken met beperkingen vanwege gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen in de nabijheid van de culturele vrijplaats. Dit vooral met het oog op bijeenkomsten en festivals, zoals het bekende Landjuweel. Een terrein even buiten Ruigoord wordt geschikt gemaakt als alternatieve festivallocatie. Daar is het veiliger, onder meer door betere vluchtmogelijkheden bij calamiteiten. 

“Namens de Ruigoorders spreek ik mijn blijdschap uit over deze erkenning van Ruigoord”, zo reageert voorzitter Marco de Goede. “Natuurlijk zijn we bezorgd over het voornemen de culturele activiteiten in de kerk zo drastisch af te schalen, maar we zijn blij dat het college samen met ons en externe adviseurs wil onderzoeken hoe de activiteiten in de kerk zoveel mogelijk door kunnen blijven gaan zonder de energietransitie te hinderen. Ruigoord wordt al jaren mede mogelijk gemaakt door het onmogelijke, dus hier komen we ook wel uit.”