West wil snel statiegeldringen bij afvalbakken

Afval rond een opengewoelde vuilnisbak. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De stadsdeelcommissie West wil snel actie tegen de toenemende afvaloverlast op straat. Sinds de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes worden veel vuilnisbakken opengebroken en zakken leeggestrooid, met rommel als resultaat. 

Op initiatief van D66 dringt de politiek in West unaniem aan op het plaatsen in parken en op pleinen van statiegeldringen voor achtergelaten flessen en blikjes. Inzamelaars kunnen die dan meenemen zonder te graven in bakken en zakken. Zo moet het schoner worden op straat.

West is door de centrale stad echter niet uitgekozen voor een proef met statiegeldringen. Dagelijks bestuurder Ester Fabriek zei dat ze graag mee wil doen aan een pilot, maar dat ze eerst de resultaten van een proef in stadsdeel Centrum wil afwachten. Dat wordt eind augustus. 

Ongehoorzaam
De stadsdeelcommissie vindt dat veel te lang duren, gezien de grote hoeveelheid afval de laatste tijd in parken en op pleinen. “Begin ermee”, aldus commissielid Hans Mol (D66). “Dan zijn we maar ongehoorzaam. We hangen ze gewoon op.” Wachten op de evaluatie met de proef in het centrum wil Mol niet. “Eind augustus zijn de pleintjes en parken vol met troep.” Fabriek reageerde door te zeggen dat ze haar ‘stinkende best gaat doen’ om in overleg met de centrale stad alsnog snel een proef met statiegeldringen in West van de grond te krijgen. 

Kritisch op afvalplannen
De stadsdeelcommissie is sowieso erg kritisch over de afvalplannen van de centrale stad. De politiek in West dringt eensgezind aan op meer geld, betere communicatie, concrete plannen en helderheid over welke overheidsdiensten precies verantwoordelijk zijn voor schone straten. Ook moet er op buurtniveau een aanpak komen van afvalproblematiek en de mogelijkheid om grofvuil op afspraak op te laten halen.

DeWestkrant