Nieuwe school in Westerpark werkt met ‘denkbubbels’

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Aan de Rombout Hogerbeetstraat in Westerpark opent komend schooljaar een nieuwe school: de Zijderoute. De initiatiefnemers vinden dat onderwijs anders moet. Leerlingen zijn volgens de website van de school ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces en zich afvragen waarom ze iets leren en waarom dat nuttig is. Dit gebeurt door te werken aan ‘betekenisvolle projecten’. Hierbinnen komen alle vakken aan bod. Binnen de projecten werken de kinderen aan hun eigen leer- en onderzoeksvragen. Daarna maken ze een plan om het antwoord op die vragen te vinden.
De leerkracht is in dit proces de coach en moet zorgen dat de leerling de doelen haalt die ze móeten halen. Daarnaast worden de kinderen natuurlijk ook onderwezen in taal, rekenen en spelling. Elke ochtend wordt hierin lesgegeven. Alles wat de kinderen leren in de ochtend, komt in de middag weer terug op toepassingsniveau. Doordat de regels in ‘betekenisvolle activiteiten’ worden toegepast, raken leerlingen extra gemotiveerd om te leren.
Bij het werken aan de projecten gebruikt de school zogenaamde denkbubbels: ‘kritische denkstrategieën’ om de wereld te doorgronden. De Zijderoute vindt het belangrijk dat kinderen kritisch leren denken en niet klakkeloos iets aannemen van anderen. Om er desondanks toch voor te zorgen dat de kinderen voldoen aan de kerndoelen, werkt de school met leerlijnen. Dat betekent dat de docent er wel voor zorgt dat ze aan het eind van de basisschool voldoen aan de normen. De school start na de zomervakantie in een oud schoolgebouw aan de Rombout Hoogerbeetstraat 109. In het uit 1903 daterende gebouw zaten altijd al scholen. De laatste was de Hugo de Grootschool.
Meer info en aanmelden op abbsdezijderoute.nl