Aanbod Amsterdamse koopwoningen met 38% gedaald

Westerpark: krapte op woningmarkt. Foto: Patricia Jacob.
Hoogstins2024

Vandaag publiceerde de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) de cijfers over het vierde kwartaal van 2021. Jerry Wijnen, voorzitter MVA: “Het lijkt op een stuk gedraaide grammofoonplaat, maar ook dit kwartaal zien we dat de mogelijkheden om een huis te kopen in de gemeente Amsterdam weer zijn afgenomen. Er staan weer minder woningen te koop en de woning worden wederom voor meer geld verkocht. Elk kwartaal worden de prijzen hoger en neemt het aantal transacties verder af. Hierdoor is het kopen van een woning voor veel mensen in Amsterdam onbereikbaar geworden waardoor veel hoofdstedelijke bewoners, geheel tegen hun zin, uitwijken naar andere steden en dorpen.”
In het laatste kwartaal van vorig jaar stonden er in de gemeente Amsterdam slechts 979 woningen te koop. Dat is een daling van 38 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Bij appartementen, met 85 procent van de transacties veruit de grootste groep op de woningmarkt, blijft het aantal voor kopers beschikbare woningen dalen.
De daling van het aanbod is het grootst in Nieuw-West (-22%) en Zuid (-28%). Alleen in stadsdeel Centrum bleef het aanbod gelijk. Op stadsdeelniveau zijn er duidelijke verschillen in de ontwikkeling van de vraagprijs. In stadsdeel Centrum daalde deze met -11% en in stadsdeel West met -5% terwijl in stadsdeel Zuidoost de vraagprijs met 10% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Hoe zit dat? Wijnen: “De laatste anderhalf jaar zien we iets wat we daarvoor niet zagen: Amsterdammers zochten hun heil buiten de Ring. We zien ook dat in Nieuw-West het aanbod van koopwoningen daalde met 22 procent: veel woningen zijn hier inmiddels verkocht. Mensen die er zitten, verkopen niet meer omdat ze nergens anders kunnen kopen.”
Gezien de krapte op de woningmarkt, blijft de urgentie voor meer woningaanbod toenemen. Wijnen roept het nieuwe kabinet om écht iets te doen. “De tijd van plannen en afspraken maken ligt achter ons, het is tijd voor actie. Want deze woningnood is een heel groot probleem.”