Nieuwe (huur)woningen? Nieuw-West krijgt het gros

2021, aftrap bouw The Ox: 168 huurwoningen erbij in Osdorp. Impressie: LEVS Architecten, Vesteda.
Hoogstins

Op 13 januari publiceerde de gemeente Amsterdam de woningbouwcijfers over 2021. Vorig jaar is in Amsterdam gestart met de bouw van 7410 woningen. Daarmee komt de bouwproductie over de afgelopen vier jaar op 29.000 woningen; nagenoeg gelijk aan de ambitie van het college om per jaar 7500 woningen te bouwen.
De focus bij de bouw ligt op huurwoningen in het middensegment. Van de panden die vorig jaar in aanbouw zijn genomen, vallen er ruim 4500 in de categorie ‘betaalbaar’. 2719 daarvan zijn middeldure woningen met een maximale huur van circa 1040 euro per maand. In de afgelopen vier jaar startte de bouw van 5672 middeldure woningen.
De woningbouwcorporaties zijn in de afgelopen vier jaar begonnen met de bouw van 7.121 zelfstandige sociale huurwoningen met een huur onder de 752,33 euro. Daarvan zijn er afgelopen jaar 1449 door corporaties in aanbouw genomen. Door overige particuliere partijen worden 343 woningen gebouwd. Het jaarlijks gemiddelde van 1.780 sociale huurwoningen in deze periode, ligt 500 woningen per jaar hoger dan in de periode 2014-2017.
In Nieuw-West zijn dit jaar de meeste woningen in aanbouw genomen: 1641. Daarna volgt Oost, met 1543, Zuidoost met 1340 en Noord met 1292 woningen. In deze stadsdelen zijn vooral veel middeldure woningen in aanbouw genomen. In het centrum valt op dat er vooral sociale huurwoningen bijkomen en in Noord worden naast de bouw van middeldure woningen ook veel koopwoningen in aanbouw genomen.