Bouw studentenwoningen DC Van Hall eindelijk van start

(beeld: Facebook)
Hoogstins2024

Bouwbedrijf Van Wijnen gaat half maart eindelijk beginnen met eerst de sloop en dan de bouw van de 168 studentenwoningen in een bedrijfspand op de hoek van de Donker Curtiusstraat en de Van Hallstraat. De bouwplannen hebben een tijdlang stilgelegen onder meer vanwege een rechtszaak die omwonenden hadden aangespannen tegen de bouwvergunning.

De protesten van omwonenden tegen de huisvesting van studenten en vestiging van horeca in het voormalige bedrijfspand dateren al van 2016. Omwonenden hebben sindsdien al voor elkaar gekregen dat woningcorporatie De Key de woningen niet zou voorzien van balkons. Ook het dakterras wordt niet toegankelijk voor de bewoners van het gebouw.

De zorgen van de bewoners zijn nog niet voorbij, zo meldt bewoonster Astrid Beenhakker. Ze maakt zich zorgen over het verloop van de bouwwerkzaamheden. Ze vraagt zich af hoe de bouwers omgaan met asbest en het pand zou bovendien op zwaar verontreinigde grond staan. ,,De gemeente heeft bovendien een bouwvergunning verleend van 07.00 tot 19.00, zes dagen in de week, dus ook op zaterdagen. Dit is uiterst belastend in verband met geluidsoverlast. En die zal er zeker komen. Al het beton aan de gevel moet worden losgeboord. Iedereen die dit ooit van nabij heeft meegemaakt weet dat dit keiharde geluid letterlijk door merg en been gaat.”

Het bouwbedrijf nodigt de buren van het pand op 27 februari uit voor een informatie-bijeenkomst over de bouw. Het is de bedoeling dat er in het nieuwe pand sociale huurwoningen komen voor studenten en promovendi. Elke unit meet straks 25 vierkante meter. Het volume van het gebouw blijft hetzelfde, maar het krijgt wel kleinere ramen.

DeWestkrant