Forse vertraging studentenwoningen DC Van Hall

Donker Curtiusstraat met in het lichte pand de toekomstige studentenwoningen (foto Martine de Vente)
Hoogstins2024

Het realiseren van 178 studentenwoningen in de Staatsliedenbuurt loopt forse vertraging op. Enkele omwonenden hebben een rechtszaak aangespannen tegen de vergunning voor de transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Van Hallstraat en de Donker Curtiusstraat naar huurwoningen.

Woningstichting De Key heeft de plannen al eerder aangepast om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden. De toekomstige huurders krijgen bijvoorbeeld geen eigen balkon en kleinere ramen om geluidshinder te voorkomen. Het dakterras zal om dezelfde reden niet toegankelijk zijn. Stadsdeel West verleende vorig jaar een omgevingsvergunning, met een kleinere ruimte voor horeca dan eerder werd beoogd. 

De Key wilde het project dit jaar al opleveren, maar dat gaat niet lukken. Naar verwachting doet de rechtbank half december uitspraak. Een ander probleem vormen de sterk opgelopen bouwkosten. De Key heeft tot dusverre ook nog geen aannemer gevonden om de werkzaamheden uit te voeren binnen het budget.