Kleinere ramen en geen dakterras voor student 

Donker Curtiusstraat met in het lichte pand de toekomstige studentenwoningen (foto Martine de Vente)
Hoogstins2024

Geen eigen balkon, kleinere ramen en een dakterras dat niet toegankelijk is. Woningstichting De Key heeft de plannen voor 178 studentenwoningen in de Staatsliedenbuurt aangepast teneinde door de buurt gevreesde overlast te voorkomen.

Het verouderde bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Donker Curtiusstraat en Van Hallstraat wordt verbouwd tot huurwoningen voor studenten, met ook ruimte voor ondernemers en horeca. Maar een aantal omwonenden vreesde dat de vele studenten en de horeca straks hinder gaan veroorzaken.

De Key heeft maatregelen genomen die toekomstige overlast moeten tegengaan. De aangepaste plannen waren donderdagavond te zien tijdens een inloopbijeenkomst voor de buurt.

Geluidshinder moet dus worden voorkomen door individuele balkons te schrappen en de ramen kleiner te maken, terwijl een groter deel niet open kan. Het dakterras op de vijfde verdieping wordt geen pleisterplek voor bewoners, maar krijgt begroeiing met mos en sedum. De horecagelegenheid -beoogd is een restaurant- krijgt een ingang aan de Van Hallstraat.

Het binnenterrein aan de achterzijde wordt opnieuw ingericht en krijgt een groene invulling. De Key gaat straks het pand zelf beheren. Dat zal gebeuren met hulp van twee studentbeheerders die in het complex gaan wonen. Zij gaan fungeren als aanspreekpunt voor de buurt en kunnen medebewoners aanspreken op bijvoorbeeld geluidsoverlast.

Als de benodigde vergunning tijdig wordt verleend, kan volgend jaar een begin worden gemaakt met gedeeltelijke sloopwerkzaamheden. In 2019 moet het project dan klaar zijn; de woningen van gemiddeld 25 vierkante meter zullen worden verhuurd via de website Studentenwoningweb.

DeWestkrant