Minder horeca bij project studentenwoningen

Donker Curtiusstraat met in het lichte pand de toekomstige studentenwoningen (foto Martine de Vente)
BoLoSpringforKids

Stadsdeel West heeft een omgevingsvergunning verleend voor de omzetting van een bedrijfsverzamelgebouw in de Staatsliedenbuurt naar studentenwoningen. Dit ondanks bezwaren van een aantal buurtbewoners. Wel wordt de beoogde ruimte voor horeca kleiner dan in het oorspronkelijke plan voor DC Van Hall. 

Woningstichting De Key wil in het pand op de hoek van de Van Hallstaat en Donker Curtiusstraat 178 huurwoningen voor studenten vestigen. Ook komt er ruimte voor ondernemers en horeca. Na bezwaren uit de buurt vanwege gevreesde geluidsoverlast en drukte, heeft De Key de plannen al eerder op diverse punten aangepast. 

Om geluidshinder te voorkomen, krijgen de toekomstige bewoners geen eigen balkon en kleinere ramen. Ook zal het dakterras op de vijfde verdieping niet toegankelijk worden. In het complex komen twee studentbeheerders te wonen die gaan fungeren als aanspreekpunt voor de buurt. Een aantal buurtbewoners bleef zich verzetten en startte een handtekeningenactie.

Het stadsdeel heeft dus nu een omgevingsvergunning verleend, waarbij de ruimte voor horeca in de Van Hallstraat is ingeperkt van 460 naar 200 m2. Ook wordt voor een deel van de woningen een hogere geluidsbelasting voor verkeerslawaai toegestaan. Tegen de vergunning is het nog zes weken mogelijk om zienswijzen in te dienen.

De Key hoopte eerder nog dit jaar met de werkzaamheden te beginnen, waarna het project in 2019 klaar zou moeten zijn.

Doneer