Bouwplannen voor ‘Entree Gulden Winckel’

In het entreegebied zit onder meer een filiaal van de Lidl. (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De gemeente, woningcorporaties Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard zijn aan het onderzoeken of er in het Entreegebied Gulden Winckel in Bos en Lommer extra woningen gebouwd kunnen worden.

Het gaat om het gebied tussen de strook A10 en Krelis Louwenstraat, inclusief de kop. Het onderzoek spitst zich toe op onder welke voorwaarden hier meer woningen kunnen komen. Daarbij wordt rekening gehouden met stedenbouwkundige, maatschappelijke en financiële voorwaarden.

Het doel is volgens de gemeente niet alleen woningen toevoegen, maar ook de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Na de zomer krijgt de buurt ‘een of meer denkrichtingen’ voorgelegd. Daarna neemt de gemeente een besluit over een stedenbouwkundige visie waarin globaal staat waar woningen zouden kunnen komen.

Dinsdag 2 juli kunnen bewoners meepraten in Buurtkamer Gulden Winckel aan de Krelis Louwenstraat 2 tussen 17.00 en 20.00 uur