Geen hoge toren Orteliuskade, buurt wil helpen bij ontwikkeling nieuwbouw

Hoek Orteliuskade en Jan Evertsenstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Op de hoek van de Orteliuskade en de Jan Evertsenstraat komt toch geen hoge woontoren, maar lagere bebouwing. Met deze uitspraak van stedenbouwkundige Dick Bruijne in een recente webinar lijken de gemeentelijke plannen voor een ‘monstertoren’ van de baan.

In de buurt was onrust ontstaan over een afbeelding in een projectnota, waarop een veertien verdiepingen hoge toren was te zien. Dit als onderdeel van plannen om langs de Jan Eef tussen het Mercatorplein en de Sloterplas 3200 woningen te bouwen. 

Een groep buurtbewoners met de naam Geen Monstertoren kwam in het geweer. Zij voelden niets voor een hoge toren die uitzicht en zonlicht zou wegnemen, en het karakter van de buurt ingrijpend zou veranderen. 

De buurtvereniging is blij dat de hoge toren van de baan is, maar wil meer betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwbouw in de buurt. In een mail aan wethouder Ivens wordt voorgesteld om de nieuwe wijk Mercatorpark samen met buurtbewoners te ontwikkelen. 

“Als de gemeente bereid is samen met de buurtbewoners te bouwen door middel van co-creatie, dan kan het verzet van burgers worden omgezet in samenwerking en steun”, schrijft Michiel van Tongeren namens de groep. 

“Wij denken dat je er betere buurten door krijgt, een betere stad, meer ownerschip, meer sociale cohesie. Misschien gaat woningbouw in de toekomst zo zelfs sneller. Misschien passen er zo zelfs meer nieuwe woningen.” 

Co-creatie kan volgens ook een goede manier zijn om lastige thema’s als integratie, racisme, huisvesting van nieuwe Nederlanders en daklozenopvang aan te pakken, aldus Van Tongeren. “Wanneer de stad dit goed aanpakt, door samen met buurtbewoners geschikte faciliteiten in de buurt te maken, kunnen ook de oplossingen voor moeilijke thema’s vanaf het begin geïntegreerd worden.”