Geen plek voor Nieuw-West in magazine I Amsterdam

De Sloterplas in Nieuw-West. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Als enige stadsdeel komt Nieuw-West niet voor in de Cityguide van het nieuwste I Amsterdam magazine. De Engelstalige publicatie voor toeristen wordt gemaakt door amsterdam&partners. Het motto is: Rediscover Amsterdam. 

De gemeente wil het toerisme meer spreiden, vandaar dat er sinds een aantal jaren toeristische informatie en tips worden gegeven over buurten buiten het centrum. In de nieuwste uitgave worden West, Zuid, Noord, Oost en Zuidoost apart genoemd, maar niet het grootste stadsdeel Nieuw-West. 

“De redactie heeft ervoor gekozen om locaties in Nieuw-West onder te brengen onder een thema of in het katern City Guide bij West. Dit omdat dit beter zou aansluiten bij de perceptie van de bezoeker die niet bekend is met de stadsdeelgrenzen”, zo reageert Manon Zondervan van amsterdam&partners.

Zondervan zegt deze keuze te betreuren. “Nieuw-West had duidelijker haar plek moeten krijgen.” In de volgende editie die in december zal verschijnen krijgt Nieuw-West volgens haar wel weer een eigen plek. In de Cityguide worden onder meer BRET, Hotel Buiten en de Sloterplas getipt, maar die vind je dus onder West.