Gemeente krijgt groen licht voor bouw woonwijk op Food Center

Ingang van het Food Center Amsterdam aan de Jan van Galenstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het plan van de gemeente om een deel van het Food Center aan de Jan van Galenstraat te laten wijken voor woningbouw, mag gewoon doorgaan. De gemeenteraad besloot in juli 2021 om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen. Hierdoor zou er op het marktterrein een stuk minder ruimte zijn voor de bedrijven op het terrein. Een van de bedrijven, Bidfood, ging tegen het besluit van de gemeente in beroep. De Raad van State oordeelt nu dat de bezwaren van het bedrijf ongegrond zijn.
Bidfood is bang dat er op het overgebleven terrein geen plek is voor een nieuwe vestiging. Daarbij zou de gemeente volgens het bedrijf ten onrechte voorbijgaan aan de ‘groeibehoefte’ van het bedrijf. De hoogste bestuursrechter verwerpt dit bezwaar; in het bestaande bestemmingsplan is namelijk een zogeheten ‘wijzigingsbevoegdheid’ opgenomen, wat een bestemmingswijziging ‘planologisch aanvaardbaar’ maakt. Bidfood vreesde daarnaast voor een ‘belemmering van de bedrijfsvoering’ omdat het huidige gebouw grenst aan het gebied waar volgens de plannen woningen moeten komen. Ook voor dat bezwaar is de Raad van State ongevoelig. “Dit betreft een onzekere toekomstige gebeurtenis, waarmee het college bij de vaststelling van het wijzigingsplan geen rekening heeft hoeven houden.”
De bouw van de nieuwe woonwijk verloopt niet zonder slag of stoot. We schreven meerdere keren over obstakels bij de bouw, zoals in dit artikel van twee weken terug.