Bouw Marktkwartier pas jaren later

Het Food Center met de centrale markthal, gezien vanuit Bos en Lommer. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De bouw van de nieuwe woonwijk Marktkwartier begint in het jaar 2024. Dat is jaren later dan in eerdere prognoses. Op het Food Center aan de Jan van Galenstraat moeten circa 1700 koop- en huurwoningen komen.

De gemeente meldt nu dat de bouw van woningen eind 2024 van start gaat. Eerder was er sprake van dat in 2021 de bouw zou beginnen. Voor de nieuwe woningen moet eerst een deel van de bedrijven verhuizen, een complexe operatie die veel voeten in de aarde heeft.

De gemeenteraad heeft eind april de twee beeldkwaliteitsplannen goedgekeurd. Hierin worden de contouren geschetst voor de ruimtelijke uitstraling van zowel de nieuwe woonwijk als het noordelijk deel langs de Haarlemmerweg, waarheen bedrijven moeten verhuizen. 

Tegen die plannen zijn eerder ruim honderd inspraakreacties ingediend. Zo vreest een aantal buurtbewoners voor het verdwijnen van uitzicht, zonlicht en privacy door de bouw van woontorens met hoogtes tot elf verdiepingen. 

Ook zijn er zorgen over het wegvallen van wind of juist harde windvlagen waarmee de nabijgelegen 17e eeuwse molen De Otter te maken kan krijgen. Omwonenden hebben verder kritiek op het plan voor grote parkeerdekken voor auto’s op het dak van bedrijfsgebouwen.

De volgende fase bestaat uit uitwerkingsplannen en de start van de ontwerpfase, zo stelt de gemeente. De ontwikkeling van het Foodcenter is in concessie gegund aan Marktkwartier, een consortium van Ballast Nedam en VolkerWessels. Verkoop- en verhuurprijzen zijn nog niet bekend. 

DeWestkrant