Tuin volleggen met tegels mag niet meer in Oud-West

West stelt beperkingen aan de hoeveelheid steen in de binnentuinen van Oud-West. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewoners van Oud-West mogen straks niet meer hun hele tuin vol met tegels leggen. Tuinen mogen in deze buurt voor maximaal vijftig procent worden verhard, inclusief een eventuele uitbouw. Dat heeft stadsdeel West laten weten. 

Oud-West is volgens het stadsdeel extra kwetsbaar bij extreme neerslag. Het water kan slecht weg door de verstening van de buurt. Het is daarom noodzakelijk om de binnentuinen te beschermen, aldus het stadsdeel.

De beperkingen zijn vastgelegd in een voorontwerpbestemmingsplan. Een belangrijk uitgangspunt is het beschermen van het schaarse groen in het dichtbebouwde Oud-West. In deze buurt wordt de laatste jaren veel gebouwd en verbouwd.

Het bebouwen en betegelen van tuinen leidt volgens het stadsdeel ook tot hittestress die leefbaarheid en gezondheid aantasten. Over de maatregelen komen bewonersbijeenkomsten en is inspraak mogelijk.

De nieuwe regels voor binnentuinen komen bovenop de restricties voor Oud-West die al eerder bekend werden. Het gaat onder meer om strengere regels voor uitbouwen, een verbod op daktoegangshuisjes en beperkingen voor dakterrassen en balkons.

 

DeWestkrant