Gemeente wil verbod op verhuur nieuwbouw

Nieuwbouw in Houthaven. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente werkt aan een plan om het verhuren van nieuwe koopwoningen tegen te gaan. Beleggers kopen steeds vaker koopwoningen met als doel deze te verhuren. Hierdoor hebben gewone huizenkopers minder kans op de woonmarkt, zo stelt het college van B en W.

Bij de bouw van nieuwe koopwoningen is het volgens de gemeente mogelijk om in de erfpachtvoorwaarden een verhuurverbod op te nemen. Een nieuwe koopwoning is dan uitsluitend bestemd voor de eigenaar-bewoner. Dit verhuurverbod geldt ook voor alle volgende kopers. 

Het college van B en W wil eind dit jaar een beleidsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Voor die tijd moet nog veel worden uitgezocht, zoals wat de financiële effecten zijn van zo’n verbod en hoe het kan worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Houthaven

In West worden veel huizen gebouwd in de nieuwe wijk Houthaven. Voor de langere termijn wordt gewerkt aan Haven-Stad, dat gedeeltelijk in West komt te liggen en tienduizenden woningen moet gaan herbergen.