Kritiek havenbedrijf op grootschalige woningbouw

Amsterdam gaat woningen bouwen in het havengebied. (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Het havenbedrijf heeft kritiek op de grootschalige woningbouwplannen voor de Amsterdamse haven. Havenbedrijven, industriële ondernemingen en ook modebedrijven als Calvin Klein en Gaastra komen daardoor in de knel, zo stelt de organisatie. De gemeente wil in- en rondom de haven 40.000 tot 70.000 woningen bouwen.

Deze nieuwe Haven-Stad -met een omvang van Haarlem- moet het nijpende woningtekort gaan oplossen. De gemeente mikt op een ’goede mix van woningen, bedrijven, culturele en stedelijke voorzieningen’. Maar het havenbedrijf -dat 100% eigendom is van de gemeente- stelt dat de plannen op gespannen voet staan met belangen van de haven en het bedrijfsleven.

Milieuruimte

Bedrijven krijgen last van de plannen omdat de milieuruimte voor onder meer geluid en stof door de woningbouw zal worden ingeperkt, zo stelt het havenbedrijf in een inspraakreactie. Onder havenbedrijven bestaat onrust over hun voortbestaan. In de knel komen niet alleen onder meer kunstmestfabriek ICL, Cargill en Bunge, maar ook Calvin Klein en Gaastra in de Minervahaven.

Gevaarlijke stoffen

Het havenbedrijf wijst erop dat eerder is afgesproken dat industriële bedrijven in de Coen- en Vlothaven in ieder geval tot het jaar 2040 kunnen blijven, maar nu al veel eerder last krijgen van een inkrimping van de milieuruimte en slechtere bereikbaarheid. Ook wijst het havenbedrijf op mogelijke risico’s van de toenemende drukte bij transport van gevaarlijke stoffen.

DeWestkrant