Groen licht college voor bouw honderden woningen Gulden Winckel

Maquette van de Entree Gulden Winckel zoals gepresenteerd op een inloopavond op donderag 2 juli (beeld: David Bosch)
Hoogstins2024

Het college van B & W heeft ingestemd met de bouwplannen bij de zogeheten Entree Gulden Winckel in Bos en Lommer, in het gebied tussen de A10, het Bos en Lommerplein en de Haarlemmerweg. Dit meldt stadsdeel West in een persbericht. Hier komen vier- tot vijfhonderd huurwoningen in hoogbouw. Het stadsdeel meldt dat er veertig procent middeldure huurwoningen, en minimaal veertig procent sociale huurwoningen komen voor gezinnen, ouderen en starters.
Tegen de bouwplannen hebben huidige bewoners geprotesteerd. Zij zijn bang dat het karakter van de buurt gaat verdwijnen als er heel veel mensen bij komen. Daarbij zijn ze ook bevreesd dat de cultuurhistorische waarde van het gebied, met onder andere de voormalige Wereldbibliotheek (drukkerij Lindenbaum) en de voormalige Hendrick de Keyserschool verloren zal gaan. Verder zijn in het gebied een moskee, een hostel en een Lidl supermarkt. De gemeente belooft dat ‘in de uitwerking van de plannen hier zorgvuldig mee zal worden omgegaan’.
De bouwplannen zijn niet definitief. Nadat het projectplan definitief is, komt er nog een inspraaktraject. Ook de gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de bouw. Op z’n vroegst kan eind 2023 gebouwd worden in het gebied.

DeWestkrant