Nieuwe woningen en kantoren boven sporen Sloterdijk?

Sloterdijk. Mogelijk komen er gebouwen van 16 etages boven het spoor. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het lijkt haalbaar om op grote schaal woningen en kantoren te bouwen boven sporen bij station Sloterdijk. Technisch is het mogelijk en het kan geld opleveren om het station te verbeteren of groene ruimtes aan te leggen.

Dat valt op te maken uit de Ontwikkelstrategie station Amsterdam Sloterdijk die donderdag is ondertekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord Holland en gemeente Amsterdam. Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek, nog niet om concrete plannen.

Sloterdijk moet volgens het toekomstbeeld een groot OV-knooppunt worden, ook voor de nieuwe wijk Haven-Stad met 40.000 tot 70.000 woningen. Verder moet het straks een modern, groen en levendig gebied zijn om te wonen, werken en verblijven. De transformatie is al begonnen. Op diverse plekken zijn grote woongebouwen in aanbouw of opgeleverd. Op Sloterdijk is ruimte voor 7500 woningen.

Zestien hoog
De laaggelegen sporen kunnen worden overbouwd tot een hoogte van zestien etages. Boven het spoor zou ook ‘aantrekkelijke en groene’ openbare ruimte moeten komen. De opbrengst van het project wordt geraamd op 266 miljoen, tegen 254 miljoen kosten. Het positieve saldo van twaalf miljoen kan worden gebruikt om het station te vernieuwen, of voor de openbare ruimte. Een nadeel is dat tijdens de bouw het spoor regelmatig buiten dienst moet worden gesteld.