Op de plek van dit kantoorgebouw komt de eerste basisschool van Sloterdijk

Het Sitagebouw aan de Heathrowstraat
Hoogstins2024

Dat het zou worden gesloopt is al sinds 2019 bekend, maar binnenkort gaat het ook echt gebeuren. Half april wordt er begonnen met de sloop van het Sita-gebouw aan de Heathrowstraat in Sloterdijk. Uiteindelijk komt er een hoog nieuw flatgebouw, genaamd Floating Gardens.

In Sloterdijk hebben al veel kantoorpanden plaats gemaakt voor woningen. Ofwel de kantoren worden omgebouwd, ofwel ze worden gesloopt. Op de plaats van het Sita-gebouw komt een hoge flat met 192 appartementen. In het gebouw komt ook plaats voor de eerste basisschool van Sloterdijk. Het complete gebouw, woningen, school en kinderdagverblijf zal in 2024 klaar zijn.

Tuinen
Voor het zover is, moet er nog een hoop gebeuren. Binnenkort wordt de sloot rond het Sita-gebouw tijdelijk gedempt waarna de bouwplaats klaar wordt gemaakt. De sloop zal tot half augustus duren. De bouw en werkzaamheden worden uitgevoerd voor Synchroon. Op de website van Sychroon is te lezen dat het bedrijf zich focust op biodiversiteit in de stad. Dat is terug te zien in het concept Floating Gardens, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van groen. Het gebouw krijgt bijvoorbeeld gezamenlijke tuinen op verschillende verdiepingen.

Bouwput
De bewoners van het gebied rond de Naritaweg wonen al langer rond een bouwput. Aan de Barajasweg worden ook woontorens gebouwd. De werkzaamheden daarvan zijn al even bezig. Even verderop, vlakbij de metro- en spoorlijnen van Sloterdijk, is het Lycka-gebouw verrezen. Dit gebouw van Eigenhaard biedt 118 sociale huurwoningen. Dit wordt in juni opgeleverd.

Sloop FNV-kantoor
In 2019 werd ook besloten dat het voormalig FNV-kantoor bij Sloterdijk plaats zal maken voor 350 appartementen, waarvan de helft sociale huur. Wanneer die werkzaamheden beginnen is nog niet bekend. De gemeente noemde het project toen een belangrijke mijlpaal voor de transformatie van Sloterdijk-Centrum tot een gemengd woon- en werkgebied. De verwachting is dat het complex in het tweede kwartaal van 2023 wordt opgeleverd